THE LODGE ZSOLNAY

                                  RÓLUNK

              Öndefiníció                                                          

 

A pécsi szabadkőműves műhely - a jelenlegi páholy szellemi bázisa -  2002-ben alakult hét testvér részvételével. A műhely tagjai a kezdetektől egyetértettek abban, hogy a páholynak nevében is kötődnie kell Pécshez és a város szabadkőműves múltjához, úgyhogy Zsolnay Vilmost, Pécs kiemelkedő jelentőségű egykori polgárát, a jelentős szabadkőműves család fejét választotta névadójának.

       A Zsolnay páholy első tagjai a Magyar Nagyoriensen belül működő Humanitas páholy tagjai közül kerültek ki, új páholyuk a Magyar Nagyoriens védelme alatt áll. 2004 nyarán a rituális szabályokat követve - a Mecsek erdeiben - az akkori nagymester jelenlétében megalakult a pécsi Zsolnay Vilmos Szabadkőműves Páholy. A páholy jó barátságot kíván ápolni a többi szabadkőműves renddel, a társadalmi és civil szervezetekkel, egyházakkal és minden jóakaratú emberrel. 

       Az alapító mesterek egyetértenek abban, hogy a szabadkőművesség jelentős történelmi és metafizikai hagyományokkal rendelkező mozgalom, mely egyike korunk igen kisszámú tradicionálisan iniciatikus szerveződésének. Éppen ezért a Zsolnay páholy alapítói fontosnak és szükségesnek találják, hogy munkáikon rendszeresen és intenzíven foglalkozzanak a szabadkőművesség metafizikai hagyományával. Úgy vélik, azzal is faragnak a durva kövön, ha munkatábláikat, illetve az általános értelemben vett templomi munkát szabadkőműves szimbólummagyarázatokkal, metafizikai problémák megvitatásával és a rítus mélyebb megismerésével egészítik ki. Hisznek benne, hogy a rítus önmagában is közege a spirituális transzmissziónak, ami a beavatás lényege. De arról is meg vannak győződve, hogy a rítus értelmének átlátásával a szellemi javak átadása és átvétele könnyebbé válik. A páholy jelszava: Sapere aude (merj bölcs lenni)!

       Fentiek jegyében döntött úgy a Zsolnay páholy hét alapítója, hogy rituális munkáikon egy-egy szentkönyvet, illetve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát helyezik majd el a templom megfelelő helyén, valamint, hogy az inasok számára kötelezővé teszik a hallgatás évét. Felfogásuk szerint ez utóbbi szabadkőműves hagyomány nem sérti a testvérek közötti egyenlőséget, viszont az avatottakat a gondolkozás aszkézisének erényére neveli.

       Az alapítók latin vagy más néven francia rítusú páholyt hoztak létre, ami azt jelenti, hogy mindenkit szívesen látnak maguk között vallásra, felekezetre, származásra és bőrszínre való tekintet nélkül. Vallják, hogy a szabadkőműves kvalitások nem faj- és vallásspecifikusak.